Kỹ năng phỏng vấn xin việc: Sinh viên cần chuẩn bị những gì?

Tháng Tư 22, 2015 admin 0

Suốt buổi phỏng vấn xin việc, bạn đừng trở nên thụ động vì chỉ toàn trả lời những câu hỏi được nhà tuyển dụng đặt ra. Một kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc rất quan trọng mà không phải người xin việc cũng biết đó là biết cách đặt câu hỏi ngược lại.

1 2 3 4 5 16